קדיש חילוני

קדיש חילוני

יתגדל ויתקדש האדם, בחייו ובמותו,

בשמחתו, בסבלו ובעמלו.

נתברך ונשתבח באהובנו,

אשר נתן מעצמו ללא חסך, וגמולו – טעם חייו ועמלו

ואם תמו חיים של טעם – לא תם זכר פועלו

כי דרך ישרים לא תאבד

תוחלת מעשיו תעמוד לעד.

ינבוט הזרע אשר זרע,

העץ יישא פרי – הבית ישגשג

יתמלא חיים וירבה דורות.

 

אבא,

אדמת כברי אוספת אותך היום בעצב ובאהבה אל חיקה

כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו.

ימתקו לך רגבי עפרה

יהיו חייך ומעשיך צרורים בצרור חיינו

לנחמה לתקווה ולשמחה

 

אבא אני אוהב אותך וגאה בך מאוד

 

                                                                         (אסף)

סגור לתגובות.