דוד חסין מתוך החוברת

מתוך החוברת לזכרו, כתבה תקוה

מתוך החוברת - תקוה

דוד חסין-02

סגור לתגובות.